• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Hk.

Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 12.01.2023 tarih ve 914514 sayılı yazıda; 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğin" 18.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesinin (1) bendindeki "Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla yapılır." hükmü gereği, kıyı tesisleri tarafından yapılacak olan başvuruların ve devamındaki işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve kıyı tesisi işletmecilerinin Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunabilmeleri için Kıyı Tesisi Bilgi Sistemine (KTBS) erişmek üzere e-Devlet üzerinden gerekli yetkilendirilmenin yapılması gerektiğinden, bu kapsamda Ek-2, 3, 4, 5 ve 6'da gönderilen tesisler ile listelerde adı olmayan ve bugüne kadar kıyı tesisi işletme izni almamış/talepte bulunmamış ancak söz konusu Yönetmelik kapsamında izin talebinde bulunacak kıyı tesislerinin, Ek-1'deki "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Erişimi İzin Talep ve Taahhütnamesi"ni eksiksiz olarak doldurmalarının sağlanması ve 09.02.2023 tarihine kadar Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

46_250_k_y_tesisi_bilgi_sistemi_hk.pdf