• Anasayfa
  • |
  • KIYI EMNIYETI VE GEMI KURTARMA İŞLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESISLERINDEN YARARLANACAK KIŞI, KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN SISTEM, CIHAZ VE DONANIMLARINA YER TAHSISI VE KULE KULLANDIRILMASI HIZMETLERININ SAĞLANMASINA İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA

KIYI EMNIYETI VE GEMI KURTARMA İŞLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESISLERINDEN YARARLANACAK KIŞI, KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN SISTEM, CIHAZ VE DONANIMLARINA YER TAHSISI VE KULE KULLANDIRILMASI HIZMETLERININ SAĞLANMASINA İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.09.2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taş Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)