• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ’inde Değişiklik Hk.

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ’inde Değişiklik Hk.

"Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de(Tebliğ No: 2019/30) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2020/26)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 14 Kasım 2020 tarih ve 31304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliği ile 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'in 10'uncu maddesi;

"Yatırım Süresi

MADDE 10 - (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/3/2021'dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 15/3/2021 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya doksan günü aşmamak üzere süre verilir."

şeklinde düzenlenerek, bitkisel ve hayvansal ürünlerle ilgili yatırımlarla birlikte su ürünleri sektöründe de ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında yatırımlara ilişkin süre değişikliği yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1263_3124_k_rsal_kalk_nma_destekleri_13_etap_kapsam_nda_tar_ma_dayal_yat_r_mlar_.pdf