• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge Hk.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 22.08.2022 tarih ve 578653 sayılı yazısında ;

Ülkemiz deniz yetki alanlarında yürütülmekte olan kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerine ilişkin tavan ücretlerinin halihazırda Ulaştırma Bakanlığının 31/7/2003 tarih ve 216 sayılı yazısı ile 1/08/2003 tarihinde yürürlüğe giren "Liman Hizmet Tarifeleri" ile belirlendiği, bu hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak; deniz ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla 2003 tarihli Tarifede yer alan kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerine dair yeni tavan ücretlerin belirlenmesi ihtiyacının hasıl olduğu, 

Bu çerçevede, yürürlükte olan 2003 tarihli Tarifede yer alan kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerine yönelik hükümler ile bu hizmetlere yönelik yapılan tüm atıfların yerine hazırlanan ve 19.08.2022 tarihli ve 575502 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu hizmetlere ilişkin tavan ücretlerinin belirlendiği Ulaştrma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Yazısı ve "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" nin  yazı ekinde sunulduğu belirtilerek söz konusu Yönergenin sektöre duyurulması istenmektedir. 

1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge ekte yer almaktadır. 

 Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

597_2705_k_lavuzluk_ve_r_mork_rc_l_k_ile_palamar_hizmetlerinin_cretleri_hakk_nda_y_nerge_hk.pdf