• Anasayfa
  • |
  • KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLILIKLERI, EĞITIMLERI BELGELENDIRILMELERI VE ÇALIŞMA USULLERI HAKKINDA YÖNETMELIK HK

KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLILIKLERI, EĞITIMLERI BELGELENDIRILMELERI VE ÇALIŞMA USULLERI HAKKINDA YÖNETMELIK HK

“Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik” 28.11.2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, İdare tarafından belirlenmiş kılavuzluk hizmet bölgelerinde seyreden, demirleyen veya demirden kalkan, şamandıralara bağlanan veya ayrılan, kıyı veya kıyı ötesi tesislere yanaşan veya kalkan gemilerin, seyir ve manevra emniyeti ile can, mal ve çevre emniyetini sağlamak amacıyla kılavuzlanması için; alacakları kılavuz kaptanların yeterlik şartları ile eğitim, belgelendirme ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek olup, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları