• Anasayfa
  • |
  • Kerç Boğazının Kapatılması

Kerç Boğazının Kapatılması

Odamızın 13.11.2022 tarihli ve 3607 sayılı sirkülerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada;

"Rusya Federasyonu Denizcilik İdaresinden aldığımız resmi bildirime göre Rusya Federasyonu toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Azak Denizi'ne geçişini sağlayan Kerç Boğazından kuzeye geçişleri yasaklanmıştır. Denizcilik sektörümüze duyurulur." uyarısına yer verilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.11.2022 tarihli ve E-53900483-199-771697 sayılı yazısında; Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik ve İçsu Taşımacılığı Devlet Politikaları Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Seyrüsefer ve Oşinografi Departmanının 476 sayılı kararı uyarınca Rusya Federasyonu toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Kerç Boğazı içinde yer alan limanlara ve kuzey yönündeki hareketlerinin kısıtlandığı bildiriminin yanı sıra, özellikle ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki mevcut Ro-Ro/Pax taşımalarında transit yük taşınmasına imkan vermesi bakımından önemli olan Kerç Boğazındaki Kavkaz ve Azak Denizinde yer alan Temrük limanlarına sefer yapan gemilerin seferlerine devam edebilmesi için alternatif olarak Tuapse ve Novorossisk limanlarının önerildiği, halihazırda devam eden Ro-Ro operasyonlarının bu limanlar üzerinden sürdürülmesine imkan verecek kapasitenin adı geçen limanlarda bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, denizcilik sektörümüzün konu hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

833_3611_ker_bo_az_n_n_kapat_lmas_.pdf