• Anasayfa
  • |
  • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (Seri No:42) 28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak, 8 inci maddesinde belirtilen tarihler itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde "İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" konusunda bazı değişiklik yapılmış ve "Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna" konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

424_2113_kdv_genel_uygulama_tebli_inde_de_i_iklik.pdf