• Anasayfa
  • |
  • KDV GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:115) HK.

KDV GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:115) HK.

KDV Genel Tebliği (Seri No:115) 22.04.2011 tarih ve 27913 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ uyarınca, Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında; - SMİYB (Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge) kullanma, - beyanname vermeme, - adresinde bulunamama, - defter ve belge ibraz etmeme, olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin4 (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sitesi) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları