• Anasayfa
  • |
  • Kayıtlı Elektronik E-Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik E-Posta (KEP)

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.04.2021 tarih ve 1547 sayılı yazıda ;

25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kayıtlı elektronik posta sistemi, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçları, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişiler, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülükleri, yetkilendirilmeleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği,

Aynı Yönetmelikte ; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlandığı,

Gemi acenteleri taleplerinin sistem üzerinden elektronik olarak yapılması, basılı belge gönderimi ve kırtasiyeciliğin önlenmesine yönelik olarak Gemi Acentesi Bilgi Sistemi Programı yenilenmekte olduğundan hızlı, kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet sunulmasının planlandığı, söz konusu programın tamamlanması halinde tüm işlemlerin elektronik olarak sistem üzerinden, yazışmaların ise KEP üzerinden yapılacağı,

Bu çerçevede; gemi acenteliği yetki belgesine sahip üyelerin, gemi acenteliği yetki belgesi ile gemi acentesi personeli tanıtım kartı talepleri dışında yazışmalarını KEP üzerinden göndermeye başlamaları, KEP adresi bulunmayan üyelerin ileriki süreçte herhangi bir problem yaşamamak adına KEP adresi edinmeleri,

bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

382_1149_kay_tl_elektronik_e_posta_kep_.pdf