• Anasayfa
  • |
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hk.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 
Konu
Subject
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hk.

Sirküler No : 288 /2014

 

 

 

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin, yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

EK :Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (270 sayfa)

 Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.