• Anasayfa
  • |
  • KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI (SERI NO:111)

KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI (SERI NO:111)

“Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:111)” 23.12.2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi imkânı getirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları