• Anasayfa
  • |
  • KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO:101

KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO:101

“Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” (Seri No:101) 15.11.2006 tarih ve 26347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak, -İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik Ve Doğalgaz Borçlarının Mahsubu, -Özel Esaslar Kapsamına Giren Mükellefler, Konularında düzenlemeler yapılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz(WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri