• Anasayfa
  • |
  • KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO: 98 HK.

KATMA DEĞER VERGISI GENEL TEBLIĞI SERI NO: 98 HK.

“Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 98” 17.03.2006 Tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Tarafından Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defterlerinin Tutulması Karşılığında Alınan Ücretler, Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamındaki Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ve 2005 Yılında Geçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı konularında düzenleme ve açıklama içermektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri