• Anasayfa
  • |
  • Karadeniz'de Ro-Ro Taşımacılığı

Karadeniz'de Ro-Ro Taşımacılığı

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 13.05.2022 tarih ve 00074571952 sayılı yazıda; Bakan Yardımcıları Sayın Mustafa TUZCU ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Vladimir İLİÇEV arasında 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Karadeniz limanları ile Rusya'nın Kavkaz Limanı arasında çalışacak Ro-Ro gemilerinin Türkiye-Rusya yönünde yeterince yük bulabilmesi konusunun gündeme geldiği önümüzdeki dönemde, anılan hat üzerinde başlatılacak Ro-Ro taşımaları ile ilgili olarak ülkemizdeki taşımacılarımızın ve ihracatçılarımızın anılan hattı kullanımları ile ilgili tercihlerinin belirlenmesi hususunda bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmasının hasıl olduğu belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, Karadeniz limanlarımızdan Rusya'nın Kavkaz Limanına gerçekleştirilmesi planlanan Ro-Ro taşımacılığının, Üyelerimizce mevcut taşıma alternatifleri ve güzergahları da göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve hattın ne kadar talep görebileceğine ilişkin bir ihtiyaç analizinin yapılarak Genel Müdürlüklerine ve lojistik@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususları istenmektedir.

 

Konuya ilişkin yazı ekte sunulmakta olup, var ise görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere 17.05.2022 tarihi, saat 16.00'a kadar Odamıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

390_2041_karadeniz_de_ro_ro_ta_mac_l_2041_390.pdf