Kanun Değişikliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ve ekte sunulan 05.11.2022 tarih ve 11653 sayılı yazının ekinde, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı E-39618779-401.99-00079223099 sayılı yazısına yer verilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

813_3562_kanun_de_i_ikli_i.pdf