• Anasayfa
  • |
  • KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.01.2010 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine ve 15 inci maddesine yeni fıkra, 16 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasına (d) bendi eklenmiş, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiş ve yönetmeliğe Geçici Madde 5 eklenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları