• Anasayfa
  • |
  • KAMU İKTISADI TEŞEBBÜSLERINDE 2007 YILINDA UYGULANACAK ÜCRETLERIN TESPITINE İLIŞKIN TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2007/1) HK.

KAMU İKTISADI TEŞEBBÜSLERINDE 2007 YILINDA UYGULANACAK ÜCRETLERIN TESPITINE İLIŞKIN TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2007/1) HK.

“Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2007 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2007/1)” 10.08.2007 tarih ve 26609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin 3. maddesinde, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi personel çalıştıran kuruluşlarda kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri