• Anasayfa
  • |
  • Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Yerli Malına Yönelik Düzenlemeler ve Uygulamalar Webinarı Hk.

Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Yerli Malına Yönelik Düzenlemeler ve Uygulamalar Webinarı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 25.08.2022 tarih ve E-34221550-050.99-8551 sayılı yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kamu İhale Kurumu'nun işbirliğinde 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te, Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Yerli Malına Yönelik Düzenlemeler ve Uygulamalar Webinarı'nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, anılan webinara ilişkin davetin ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, söz konusu webinarda Kamu İhale Mevzuatı kapsamında hem mal alım hem de yapım işleri ihalelerinde Yerli Malı Belgesi kullanımına yönelik düzenlemelerin ve uygulamaların konu edileceği ifade edilerek (https://akademi.tobb.org.tr/view/uye/uyeol.php) bağlantısı üzerinden üye olunarak katılım sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

613_2726_kamu_ihale_mevzuat_er_evesinde_yerli_mal_na_y_nelik_d_zenlemeler_ve_uygulamalar_webinar_hk.pdf