• Anasayfa
  • |
  • KAMU İHALE GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK.

KAMU İHALE GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK.

“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ ile, 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VII nci maddesinin "Yerli Malı Belgesi" başlıklı (C) alt maddesi değiştirilerek, bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından, özel olarak belirtilen durumlarda ise esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi şarttır hükmü getirilmiştir. Bu hususla ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Web Sitesinde “Yerli Malı Düzenleme Esasları” yayınlanmış olup, bu esaslara göre “Yerli Malı Belgesi” talep eden firmalar/isteklilerin Oda/Borsa’ya yazılı olarak başvurarak gerekli belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GİSBİR -Meclis Başkan ve Vekilleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları