• Anasayfa
  • |
  • Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi

Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin 01.02.2021 tarih ve 34221550-100-981 sayılı yazısında ; Ticaret Bakanlığının yazısına atfen kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında mavi ve yeşil hatta işlem gören beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı,  konu ile ilgili pilot uygulamanın 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirileceği ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

145_459_ka_ts_z_ihracat_uygulamas_bilgisayarl_g_mr_k_etkinlikleri.pdf