• Anasayfa
  • |
  • Kadın Girisimciler Icin POS Destegi Hk.

Kadın Girisimciler Icin POS Destegi Hk.

Pandemi ile kullanımı daha çok artan kartlı ödemelerin kadın girişimciler kabul edilmesini sağlamak ve bu yolla onların dijital dönüşümlerine katkı sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa işbirliğinde Akıllı KOBİ Platformu çerçevesinde "Kadın Girişimciler İçin POS Desteği" kampanyası başlatılmıştır.

Kampanyada, başvuranlar arasından kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimciye 500 TL nakdi destek sağlanmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimciler https://akillikobi.org.tr/pos-destegi/ adresinden başvuru yapabilmektedir. Başvuru kriterleri ekte yer almakta olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

345_1869_sirk_ler_no_345_kad_n_girisimciler_cin_pos_destegi_hk.pdf