• Anasayfa
  • |
  • KABOTAJ HATTINDA YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE İLIŞ

KABOTAJ HATTINDA YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE İLIŞ

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazımız ile, yeniden belirlenen “Kabotaj Hattında yapılacak düzenli seferlere ilişkin esaslar” duyurulmuştu. İlgi (b) yazı ile; Söz konusu esasların, Düzenli Seferlere ilişkin uygulama başlıklı 7 inci maddesinin (b) bendinde “Hat izni almak suretiyle, Marmara Denizinde kalkış iskelesinden 75 mil uzaktaki limanlarımıza, diğer karasularımızda ise kalkış iskelesinden 25 mil uzaklıktaki limanlarımıza tarifeli sefer yapan yolcu, Ro-Ro, Ro-Ro/Yolcu gemilerine “Yola Elverişlilik Belgesi” düzenlenmez hükmü bulunduğu, Bu hüküm gereğince Denizcilik Müsteşarlığından Hat İzni almayan, Marmara Denizinde kalkış iskelesinden 75 mil uzaktaki limanlarımıza, diğer karasularımızda ise kalkış iskelesinden 25 mil uzaklıktaki limanlarımıza tarifeli sefer yapan, yolcu, Ro-Ro, Ro-Ro/Yolcu gemilerine, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ıncı maddesi gereği 19/10/2005 tarihinden itibaren, “Yola Elverişlilik Belgesi” düzenlenmesi ve bu kapsamda faaliyet gösteren gemi işletmecilerinin ve ilgili kuruluşların başlanacak olan yeni uygulama hakkında bilgilendirilmeleri istenmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri - 7145 No.lu Meslek Komitesi Üyeleri - 7150 No.lu Meslek Komitesi Üyeleri