• Anasayfa
  • |
  • İZDENİZ Yolcu Taşımacılığı Arabalı Feribot Kiralama Teklif İsteme Formu

İZDENİZ Yolcu Taşımacılığı Arabalı Feribot Kiralama Teklif İsteme Formu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz A.Ş.'den alınan 27.07.2021 tarih ve 430133 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

15.09.2021 - 14.09.2023 tarihleri arasında İzmir İl sınırları içinde kullanılmak üzere, Türk Deniz Mevzuatına göre "Denize Elverişlilik Belgesi'ne haiz (teslim tarihinde) ve Ek'te belirtilen teknik şartnameye uygun 1 (Adet) Arabalı Feribotun hizmet teklifi alma usulü ile kiralanacağı,

Satın alma tekliflerinin en geç 04.08.2021 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar Ek'te iletişim bilgileri belirtilen İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satın Alma Birimine imzalı ve kaşeli kapalı zarf içinde elden kargo veya iadeli taahhütlü postayla bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

802_2122_izdeniz_yolcu_ta_mac_l_arabal_feribot_kiralama_teklif_isteme_formu.pdf