• Anasayfa
  • |
  • İtalya Hakkında Görüş hk.

İtalya Hakkında Görüş hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 15.06.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO-ETOK) 3. Dönem Toplantısının Ekim ayında Türkiye'de düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte olup, toplantıda gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin TOBB'un görüşünün sorulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, İtalya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TOBB'a (Eposta: seda.gedik@tobb.og.tr ) iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

457_2251_italya_hakk_nda_g_r_hk.pdf