• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASI İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 2010/3) HK.

İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KURULMASI İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 2010/3) HK.

3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkezi İstanbul’da olmak ve sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği kurulmuş olup, İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Kurulması İlişkin Tebliğ (İhracat 2010/3) 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komiteleri Başkanları