• Anasayfa
  • |
  • İSRAIL LIMANLARINA UĞRAYAN GEMILER HK.

İSRAIL LIMANLARINA UĞRAYAN GEMILER HK.

İlgi: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 17/12/2004 tarih ve 008365 sayılı yazısı. İlgi yazı ile , Türk bayraklı bir yük gemisinin Beyrut Limanı’na uğramadan İsrail Limanı’na uğradığının tespit edilmesi sebebiyle geminin Lübnan makamları tarafından alıkonulup 10.000 ABD Doları para cezası uygulandığı, bu konuda Şam’daki İsrail Boykot Bürosu tarafından tespit edilen uygulamalara uyulmadığı takdirde İsrail limanlarına uğrayan gemilerin ve yüklerin müsadere edilmelerinin dahi sözkonusu olabildiği konusunda armatörlerin uyarılması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederim. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm üyeler(web) - Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop.