• Anasayfa
  • |
  • ISPS KODUNUN UYGULANMASI IÇIN PSC(LIMAN DEVLETI

ISPS KODUNUN UYGULANMASI IÇIN PSC(LIMAN DEVLETI

ISPS Kodunun Uygulanması için PSC(Liman Devleti Kontrolü) Kontrol Listesi Hk. Sayın Üyemiz, İlgi : ClassNK’dan alınan 28.07.2004 tarih ve TEC-0594 sayılı yazı ve eki        PSC için kontrol listesi. ClassNK’dan alınan İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir : “SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kodu 1 Temmuz 2004’de yürürlüğe girmiştir. O zamandan beri güvenlik önlemlerine uygunluk liman devleti kontrolüne tabi olmaktadır. Böyle bir kontrol ve önlemlere uygunluk için küresel bir standart sağlamak üzere, Deniz Güvenliği Komitesi’nin yetmiş sekizinci oturumunda IMO, DENİZ GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KONTROL VE UYGUNLUK ÖNLEMLERİ HUSUSUNDAKİ GEÇİCİ REHBERİ KABUL ETMİŞTİR. ClassNK, bir kontrol listesi olarak ilişikteki geçici rehberin içeriğini özetlemiştir. PSC’den (Liman Devleti Kontrolünden) geçerken gereksiz güçlükler çıkmasını önlemek için bu kontrol listesi bir kendi kendini-kontrol listesi olarak limana girmeden önce kullanılabilir. Bu liste aynı zamanda ClassNK giriş sayfasında (homepage), “Gateway to Maritime Security” (Deniz Güvenliğine Geçiş) “news” başlığı altında sağlanabilir : http://sms.classnk.or.jp/ispshp/html/English/news_e.htm Yukarıdaki belirtilenlerle ilgili sorular için temas kurulacak adres ve telefon, faks, e-mail bilgileri aşağıdadır : NIPPON KAJI KYOKAI (ClassNK) Safety Management Systems Department, Information Center, Head Office Address: 1-8-5 Ohnodai, Midori-ku, Chiba 267-0056, Japan Tel. : +81 43 294 59 99      Fax : +81 43 294 72 06       E-mail : smd@classnk.or.jp İlgi yazı ekinde Liman Devleti Kontrolü için kontrol listesi (PSC-ISPS-CHK-1, -2  -3) gönderilmiştir. İlgi yazı ve eki PSC için kontrol listesi (PSC-ISPS-CHK-1, -2  -3) ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER EK – 1 : İlgi yazı ve eki. Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi -Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği