ISPS KOD UYGULAMALARI HK

İLGİ: T.C.Başbakanlık Denizclilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22/12/2004 tarih ve B.02.1.DNM/0.06.02.01/L.11.1 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; 1. ISPS Kod’un uluslararası faaliyet gösteren gemilerde ve liman tesislerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ve uygulama standartlarını belirleyen bir kurallar bütünü olduğu ve 1 Temmuz 2004 tarihi itibari ile dünyada ve Türkiye’de yürürlüğe giren ISPS Kod (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu) uygulaması ile deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önceden tespit edilmesinin, uluslararası sefer yapan ticari gemiler ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerini etkileyebilecek terör eylemlerine karşı önleyici tedbirlerin alınmasının amaçlandığı , 2. Bu itibarla, ISPS Kod’un uluslararası faaliyet gösteren gemilerin ve liman tesislerinin terör eylemlerine karşı belli güvenlik standartlarında çalışmalarını amaçladığı ve karşı tarafa sunulan bir hizmet niteliği taşımadığı gerçeğinden hareketle ISPS Kod kapsamında Güvenlik Sertifikası almış liman işletici kuruluşların, ISPS Kod kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen tesis güvenliği konusunda ücret talep etmelerinin uygun değerlendirilmediği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ: - TDİ Genel Müdürlüğü -Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri - MARLİM - ARPAŞ - Tüm üyeler (web) - DTO Şubeleri