ISPS CODE EĞITIMLERI

İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2003 tarih ve 06245 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, Türk Loydu tarafından düzenlenecek olan “ISPS CODE – International Ship and Port Facility Security Code” eğitimleri 2003 yılı programı, konu ve tarih olarak belirlenmiş olup Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK - 1 Yazı (2 Sayfa)