• Anasayfa
  • |
  • İNGILTERE DENIZ KAZASI İNCELEME ŞUBESININ (MAIB)

İNGILTERE DENIZ KAZASI İNCELEME ŞUBESININ (MAIB)

       Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 14.09.2004 tarih ve ICS(04)40 sayılı yazı. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) alınan İngiltere Deniz Kazası İnceleme Şubesinin (MAIB) ICS’e yaptığı son tavsiyeler konulu, ICS Denizcilik Genel Müdürü P.B.HINCHLIFFE imzalı İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi konunun önemi dolayısıyla aşağıda sunulmaktadır. (Serbest çeviridir) ICS(04)40 Eylül 2004 TÜM ICS TAM VE ORTAK ÜYELERİNE İNGİLTERE DENİZ KAZASI İNCELEME ŞUBESİNİN (MAIB) ICS’E YAPTIĞI SON TAVSİYELER İngiltere MAIB’in yapılan araştırmalardan öğrenilen dersleri daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine iletmek için ICS’i bir vasıta olarak giderek daha çok kullandığı geçenlerdeki toplantısında ICS Denizcilik Komitesine bildirilmiştir. İlgili incelemelere ait tam raporlar, ‘yayınlar’ ve sonra da ‘inceleme raporlarını’ seçmek suretiyle www.maib.gov.uk adresinde bulunabilir. İki yeni rapor (25.02.2004 tarihli Hoo Finch & Front Viewer ve 29.01.2004 tarihli Scot Venture) ICS’e belirli tavsiyelerde bulunmakta olup, ilgili metin aşağıda sunulmuştur. ICS’e şu hususlar tavsiye edilmektedir : 2004/210 İyi geçiş planlaması yapılmasının önemini üyelerine hatırlatması. Yeni gelişmelerin hesaba katılması için düzenli olarak kullanılan geçiş planları belirli zamanlarda yeniden değerlendirilmelidir. Liman yakınlarından transit geçen gemiler, eğer mümkünse, trafiğin çok yoğun olduğu alanlardan, kılavuzların gemiye binme yerlerinden ve belirlenen demirleme yerlerinden uzak durmalıdırlar. 4198 - 2 -        2004/213 Üyelerin dikkatini yorgunluğun artan etkilerine ve özellikle, azami çalışma zamanlarıyla ilgili tüzükler ve yol gösterici kurallara kesinlikle uyulmasının önemine çekmek. Düzeltici önlemler alınması için, beklenmedik ihtiyaçlara ait ihtiyatlar (contingencies) olmalıdır; mürettebat gereğince dinleninceye kadar bir demirleme yeri veya rıhtımda kalışlar gibi.        2004/216 Asgari sayıda mürettebat bulundurulduğu durumlarda iş yükünün paylaşılmasını sağlamak için, mürettebatın etkin şekilde idaresine olan ihtiyaca üyelerinin dikkatini çekmek.        2004/219 Gece tüm durumlarda, gündüz ise: görüş az olduğu zaman, trafik yoğunluğunun çok olduğu bir bölgede, veya karaya veya seyrüseferle ilgili tehlikelere çok yakın olunduğu zaman ayrı bir gözcülük yapılmasına (vardiya) gereksinim olduğu üyelere hatırlatılmalıdır. Kıyıya ve yakın sularda seyir yapıldığı durumlarda iyi bir vardiya sistemi uygulanmalıdır. 2004/223 Üye olan şirketler ve özellikle zayıf şekilde personelle donatılmış gemileri işleten şirketler, köprüüstü cihaz ve sistemleri hususunda temel eğitim verilmesine ve vardiya zabitlerinin (OOW) bu alandaki temel eğitimlerinin pekiştirilmesine, keza ilave gözcülüklerin daha etkin şekilde yapılmasına teşvik edilmelidir. Bu tavsiyeler Köprüüstü Kuralları Rehberinin prensipleriyle büyük ölçüde aynı doğrultudadırlar ve eşsizdirler, ancak en iyi şekilde kendilerinden alındıkları raporlar bünyesinde düşünülmelidirler. ICS üyelerinden bu tavsiyeleri mümkün olan en geniş şekilde yayınlayarak duyurmaları istenmektedir. Çeviri : Engin Köknel Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek – 1 : İlgi yazı. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği