IMO SIRKÜLERI HK.

İlgi yazı ile; IMO internet sitesinden temin edilebilecek IMO MSC/Circ. 1159 sayılı genelgede, dökme yük gemileri için dengeyle ilgili bilgilerin tedariği hakkındaki sirkülerin yapımcılar, bilgisayar yazılım firmaları, denizciler, kuru yük terminal işleticileri ve diğer ilgililerin, 2. IMO MSC/Circ. 1175 sayılı genelgeye atıfla, gemilerin yedeklenmesi ve rıhtıma bağlanmasına ilişkin olarak 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen SOLAS Kural II-I/3-8 hükümlerinin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere gemilerde bulundurulacak teçhizat, ayar malzemeleri ve ilgili tekne yapı desteklerine ilişkin kılavuzun, 3. IMO MSC/Circ. 1169 sayılı genelgede, IMO belgelerindeki “İdarelerin insiyatiflerinde” gibi farklı yorumlara açık nitelikteki ibareler için yeknesak bir rehber oluşturulması amacıyla getirilen SOLAS II-2 kayıtlı birleştirilmiş yorumun, 14 Mayıs 2005 tarihinden itibaren gemilere konacak yangından korunma yapıları, tesisleri ve teçhizatıyla bağlantılı olarak ilgililerin dikkatine getirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: BİLGİ: Gereği: - YK Başkan ve Üyeleri - Tüm Üyelerimiz (WEB) - YK Yedek Üyeleri - Meslek Komitesi Başkanları