• Anasayfa
  • |
  • IMO Kurallarına Uyuma Yönelik ICS Rehberi Hk.

IMO Kurallarına Uyuma Yönelik ICS Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 22.11.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından kabul edilen 2030 yılı için CO2 azaltma hedeflerine ulaşmalarında karar mercilerinin karşılaştıkları önemli teknik ve operasyonel değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacak, denizcilik sektörünün IMO sera gazı düzenlemelerine yönelik ilk nihai rehberin yayınlandığı bildirilmektedir.

Dekarbonizasyon sürecinde IMO mevzuat çerçevesine ve özellikle MARPOL Ek-VI’da 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum için hazırlığa yönelik rehberlik sağlayan Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: IMO Mevzuatına Uygunluk Rehberi hakkında bilgiler içeren Basın Bülteni ve “Uyumluluk İçin Zaman Çizelgesi” Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

863_3709_3709_863.pdf