• Anasayfa
  • |
  • ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi

ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 24 Haziran 2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul edilmesinden iki yıl sonra, 25 Haziran 2021'de yürürlüğe girmesiyle, işyerinde şiddet ve tacize ilişkin ilk uluslararası sözleşme olan Uluslararası Çalışma Örgütü Şiddet ve Taciz Sözleşmesi hakkında ve Sözleşme'yi teşvik etmek üzere bir kampanya başlatılacağına dair bildirime yer verilmektedir.

Aralarında Arjantin, Ekvador, Fiji, Namibya, Somali ve Uruguay'ın bulunduğu, herkesin ortak bir eylem çerçevesinde şiddet ve tacizden arınmış bir iş ortamına sahip olması hakkını tanıyan söz konusu sözleşmeyi onaylayan 6 ülkenin, sözleşmenin onaylandığı tarihten bir yıl sonra hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir.

Cinsiyete dayalı konular da dahil olmak üzere iş yerinde şiddet ve tacizi uluslararası olarak tanımlayan sözleşmede, şiddet ve tacizin; fiziksel, psikolojik, cinsel ve kişiyi ekonomik anlamda zarara uğratacak birçok biçimde gerçekleşebildiğine değinilmektedir.

ILO, Sözleşme'nin onaylanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek ve Sözleşme'yi kapsayan konuları ve iş yerinde şiddet ve tacizi nasıl ele almayı amaçladığını açıklığa kavuşturmak için 21- 25 Haziran 2021 tarihleri arasındaki bir "Eylem Haftasıyla" küresel bir kampanya gerçekleştirildiği, Eylem Haftasının ardından ILO'nun ulusal yasalar, yönetmelikler ve politikalar dahil olmak üzere iş yerinde şiddeti ve tacizi önlemeye, ele almaya ve ortadan kaldırmaya yönelik ülkelerin temel ilkelerini ve önlemlerini kapsayacak, destekleyici bir kılavuz yayınlanacağı ifade edilmektedir.

ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesine https://bit.ly/3wWfNnP  linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

695_1850__lo_iddet_ve_taciz_s_zle_mesi.pdf