İhrakiye İşlemleri Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne gönderilen 28.08.2013 tarih ve 8692-51888 sayılı yazıda özetle ; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2013 tarih ve 2013/36 sayılı Genelgesinin 7.maddesinin son paragrafında “ ikinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili işlemlerin, geminin bulunduğu liman/iskele hangi gümrük müdürlüğünün denetiminde ise o gümrük müdürlüğünce, aynı liman/iskelede birden fazla gümrük müdürlüğü faaliyet gösteriyorsa, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.” hükmü amir olduğundan denizyoluyla yapılacak olan ikinci iskele ihrakiye teslimi ile ilgili işlemlerin Beylikdüzü Akaryakıt, Zeytinburnu, Karaköy Yolcu Salonu, Haydarpaşa ve Pendik Gümrük Müdürlüklerince yürütüleceği, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nce yapılacak işlemlerin ise Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü’nce yürütüleceği ifade edilmektedir.
 
 Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
                                                                                                
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
EK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce
         İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne gönderilen 28.08.2013 tarih ve 8692-51888 sayılı yazı
 
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                             - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                            - MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- GEMTAC
- GİSBİR
- GESAD
- TÜRKLİM
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği