• Anasayfa
  • |
  • İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORIN TESLIMINDE ÖZEL TÜKETIM VERGISI VE KATMA DEĞER VERGISI İSTISNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLIŞKIN KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR HK.

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORIN TESLIMINDE ÖZEL TÜKETIM VERGISI VE KATMA DEĞER VERGISI İSTISNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLIŞKIN KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR HK.

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de (4. Mükerrer) yayımlanmıştır. Karar uyarınca, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar’ın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çanakkale Kepez” ibaresi eklenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: - Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)