• Anasayfa
  • |
  • ICS/ISF AYLIK MARISCENE BÜLTENİ – EYLÜL 2007.

ICS/ISF AYLIK MARISCENE BÜLTENİ – EYLÜL 2007.

Sayın Üyemiz, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) / Uluslararası Denizcilik Federasyonu’ndan (ISF) Odamıza gönderilen İlgi yazıda, ICS/ISF Üyelerinden, anılan yazı Ek’indeki ‘Eylül 2007 Mariscene Bültenini’ (Mariscene Monthly – Eylül 2007), Üyeleri olan tüm denizcilik şirketlerine, denizcilik idarelerine, sendikalara, basına ve diğer ulusal denizcilik irtibat noktalarına duyurmaları istenmektedir. Aylık Mariscene Bültenine aşağıda belirtilen adresten ulaşılması mümkündür: www.marisec.org/mariscenemonthly/September07.pdf İlgi yazı ve Ek’i ilişikte sunulmuştur (Ek – 1). Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek – 1: İlgi yazı ve Ek’i. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelere (WEB Sayfasında) - Meclis Başkanı ve Vekilleri -Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. – Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği