• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,     

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 20 Nisan 2022 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, ülkelerden bildirilen “Koronavirüs” (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla toplam 500.186.525 adet COVID-19 vakası tespit edildiği, 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla toplam 11.307.908.653 doz aşı yapıldığı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, ICS tarafından yayınlanan ve COVID-19 pandemisinin denizcilik sektörü üzerindeki makro ve mikro etkilerini araştıran “COVID-19’un Denizcilik, Denizciler ve Denizcilik İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkisi” başlıklı rapora ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

1. Uluslararası seyahat için COVID-19 testi gereksinimlerine yönelik bilgilerin yer aldığı ülkeler ait liste Ek-2’de,

2. Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, COVID-19’a yönelik haftalık epidemiyolojik güncel bilgilerin bulunduğu bültenin Ek-3’te,

3. COVID-19 pandemisi çerçevesinde yolcu feribotlarında COVID-19 vakalarına hazırlık ve müdahaleye yönelik tavsiyelerin bulunduğu rehber Ek-4’te,

4. Küresel ölçekte aşılama bilgilerinin sunulduğu rapor Ek-5’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

353_1873_1873_353.pdf