• Anasayfa
  • |
  • ICS Basın Duyurusu - Hint Okyanusu Yüksek Risk Alanı Hk.

ICS Basın Duyurusu - Hint Okyanusu Yüksek Risk Alanı Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 22.08.2022 tarihli ve Press(22)18 sayılı ekli basın duyurusunda özetle;

- 1 Ocak 2023 00:01 UTC itibarıyla deniz haydutluğu için tesis edilen Hint Okyanusu-Yüksek Risk Alanı (High Risk Area)'nın yürürlükten kaldırılacağı,

- Söz konusu Yüksek Risk Alanının kaldırılmasının bölgedeki deniz haydutluğu tehdit durumunun olumlu yönde iyileşme gösterdiği  anlamına geldiği;  bununla birlikte seyir hazırlığı, tehdit ve risk değerlendirmesinde En İyi Yönetim Uygulaması-5'in  (Best Management Practice 5) esas alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

601_2671__cs_bas_n_duyurusu_eimza.pdf