• Anasayfa
  • |
  • ICS 2023/2024 Denizcilik Sektörü Bayrak Devleti Performans Tablosu Hk.

ICS 2023/2024 Denizcilik Sektörü Bayrak Devleti Performans Tablosu Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından Odamıza gönderilen yazıda; ICS tarafından "2023/2024 Denizcilik Sektörü Bayrak Devleti Performans Tablosu"nun yayımlandığı bildirilmektedir. ICS 2023/2024 Denizcilik Sektörü Bayrak Devleti Performansı çalışması, dünya ticari gemi filosunun emniyet ve çevresel performansından sorumlu olan Bayrak Devletlerinin büyük çoğunluğunun olumlu performansının devam ettiğini göstermektedir.

2023/2024 Tablosunda, bazı Bayrak Devletlerinin önemli miktarda olumsuz performans göstergeleri sergilemesi ile ilgili olarak armatörlerin ve operatörlerin, bir Bayrak Devleti'ni kullanmadan önce yeterliliğe sahip olup olmadıklarının incelenmesinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. ICS, bazı küçük bayrak Devletlerinin performansının önceki Bayrak Devleti Performans Tablosu ile karşılaştırıldığında olumlu performans göstergelerinin sayısında bir artış gözlendiğini belirtmektedir.

ICS, Performans Tablosu uygulamasının, gemi sahipleri bayrak devletleriyle diyaloğu sürdürmeye teşvik etmek ve güvenlik, çevre koruma ile insani şartlara yakışır çalışma koşulları açısından gerekli iyileştirmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olmasını amaçladığını belirtmektedir.

ICS tarafından hazırlanan "2023/2024 Denizcilik Sektörü Bayrak Devleti Performans Tablosu" ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

80_297__cs_2023_2024_denizcilik_sekt_r_bayrak_devleti_performans_tablosu_hk.pdf