• Anasayfa
  • |
  • İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELIĞI HK.

İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELIĞI HK.

“İç Su Araçları Yönetmeliği” 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, tabii ve suni göller, baraj gölleri, nehirler ve dalyan kanallarında seyir, can ve mal emniyetinin temini için iç su araçlarının tonilatolarının ölçüm, denetim ve muayene işlemlerini yapmak, iç su araçlarında çalışacak personele ait nitelikleri belirlemek, çevre emniyetine yönelik gerekli tedbirleri almak ve araç trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili usul ve esasların düzenlemesi olup, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)