• Anasayfa
  • |
  • Hudut Kapılarından Geçişte PCR Testi İstemi

Hudut Kapılarından Geçişte PCR Testi İstemi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 29.12.2020 tarih ve  37916317-499-00131794944 sayılı yazısında ;

Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir. İlgi (a ve b) sayılı yazılarımız ile COVID-19 pandemisi sürecinde havayolu, denizyolu, kara ve demiryolu ile ülkemize gelecek kişilere yönelik araçlarda ve uluslararası giriş noktalarında alınacak önlemler belirtilmişti.

 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, dünyada halen COVID-19 pandemisi ve vaka artışlarının devam etmekle birlikte, önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış gösterebilmesinin beklendiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda devamla uluslararası giriş noktaları da dâhil olmak üzere ülkemizdeki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla hava, deniz ve kara yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak işlemler belirtilmiştir. Bu bağlamda  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazılarında belirtilen uygulamalara ilave olarak tüm uluslararası giriş noktalarında;

- 30.12.2020 tarihinden itibaren yurtdışından hava yolu ile, Türkiye’ye giriş yapacak 6 yaş üstü kişiler ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz edeceği, Negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyeceği,

- Kara ve denizyolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçları giriş noktalarında kontrol edileceği,

- Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelere ibraz etmeyen kişilerin konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacakları, konaklayacak yeri olmadığını belirtenlerin ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekânlarda karantinaya alınacağı,

- Bu kişilerden karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinası 7. günün bitiminde sona erdirileceği ve PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacağı,

- Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları isteneceği, bu formlar 30 gün süresince muhafaza edileceği ve kişi bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydı yapılacağı,

- Yurtdışından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz bilgi sistemine (interaktif.hssgm) kaydedileceği,

- Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi Uçak mürettebatı ve Tır şoförleri için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmadığı, Ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kilit personel” olarak görülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 03.12.2020 tarihli ve 67504 sayılı Genelgesinde,  ülkemiz tarafından da “kilit personel” olarak nitelendirilen gemi adamları için PCR testi ve karantina uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Bu uygulamaların 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceği, süreçlerin paydaşlarla birlikte koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için uluslararası giriş noktalarında gerekli tedbirlerin alınacağı bildirilmektedir

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

1453_4683_hudut_kap_lar_ndan_ge_i_te_pcr_testi_istemi_yaz_s_web_i_erik.pdf