• Anasayfa
  • |
  • HAMSI VE BALIK NAKLIYATINDA ARANAN ŞARTLAR

HAMSI VE BALIK NAKLIYATINDA ARANAN ŞARTLAR

Sayın Üyemiz, Samsun Valiliği tarafından “Hamsi ve Balık Nakliyatı Yapacak Araçlarda Aranacak Şartlara İlişkin Karar” hakkındaki Tebliğ 14.12.2002 Tarih ve 24963 (Asıl) Sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Sirkülere WEB Sayfamızdan giriş yapılarak temin edilebilir. Bilgilerinizi rica ederiz.           Saygılarımla,      İsmail ASASOĞLU       Genel Sekreter Yrd. Tebliğler Hamsi ve Balık Nakliyatı Yapacak Araçlarda Aranacak Şartlara İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/12 Samsun Valiliğinden: Sayfa: 3 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-    Karar Tarihi: 18/11/2002    Samsun Limanı ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop ve Kastamonu illerinden kamyon ile kasa içinde dökme hamsi balığı taşıyan araçlar, böyle bir yükü taşımaya elverişli olmaması nedeniyle, balıkların suyunun ve karışım yağının sızması, balıkların küme şeklinde dökülerek asfalt üzerinde kalıcı, kaygan bir zemin yaratarak ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyerek ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden olduğu, ayrıca pis koku yaydığı ve nahoş görüntü ile birlikte sağlık yönünden çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir.    Bu nedenlerle;    İl Trafik Komisyonu 18/11/2002 tarihli toplantısında;    1- İlimiz sınırları dahilinde, balık ürünleri ve özellikle hamsi balığı taşıyan kamyonlar saç kasalı veya kasa kenarlarına oluk yapılmış olmalı ve bu oluklarda biriken suyu araca bağlı depoda biriktiren sistem bulunmalı veya istifli, plastik su akıtmaz kasalar içinde veya herhangi bir sistemle balık suyu ve yağının kamyon kasasından asfalt üzerine akmasını önleyecek tedbirler alınmış olarak balık taşımacılığının yapılmasına,    2- Bu şartları taşımayan kamyon, tır ve kamyonet gibi nakil araçlarının balıkçı barınaklarına ve limanlara alınmamasına, bu tür araçlara hamsi yüklenmemesine,    3- Bu hususlara uymama durumunda sorumluluğun taşıyıcı, yetkili firma veya kooperatife ait olacağına, hamsi taşıyan kamyonların trafikten men edileceğine,    4- Bu hususlara uymayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanununun 47 ve 65 inci maddeleri uyarınca polis ve jandarma tarafından, Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince İl Çevre Müdürlüğünce cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Türk Ceza Kanununun 526 ıncı maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına karar verilmiştir.    Yürürlük    5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    Yürütme    6- Bu Kararı Samsun Valisi yürütür