• Anasayfa
  • |
  • Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı Hk.

Hakim ve Savcılar Kurulu Kararı Hk.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'ndan ve diğer Kanunlardan doğan ve deniz ticareti ile deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere görevlendirilen İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin İstanbul ilinin mülki sınırları, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin ise İzmir ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi ile ilgili kararı, 08.10.2021 tarih ve 31622 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ek'te bir örneği yer alan bahse konu Kararın 11.10.2021 tarihinden itibaren uygulanacağı hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

1053_2725_hakim_ve_savc_lar_kurulu_karar_hk.pdf