• Anasayfa
  • |
  • GÜRCISTAN LIMANLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

GÜRCISTAN LIMANLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazılardan bahisle; 13 Ekim 2004 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Giorgi Tabatadze’ye bir ziyaret gerçekleştirildiği, Poti Limanındaki bazı resmi görevlilerin Türk gemilerinden hiçbir yasal gerekçesi bulunmadan mazot istedikleri yönünde şikayetler alındığının belirtildiği ve bu konuda hazırlanan bir notanın tevdi edildiğinin bildirildiği ve yazıda devamla Tabatadze’nin sözkonusu şikayetlerin araştırılmasını teminen ilgili makamlarına ileteceklerini ifade ettiği, Yine M/V Banu-S gemisinin, Poti Limanında bazı üniformalı Gürcü yetkililerinin kendilerinden ve diğer birçok Türk gemilerinden rüşvet talep ettiklerine ilişkin olarak Denizcilik Müsteşarlığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na iletilen şikayet konusundaki Tiflis Büyükelçiliğimizin Notasına Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yanıtta, Poti Limanındaki rıhtımların çoğunun bağımsız faaliyet gösteren çeşitli “stevedor” şirketlerine kiralanmış olduğu, mağdur olduğu söylenen Türk şirket ve gemilerinin isimleri, Poti Limanına giriş tarihleri, rıhtımları, Türk gemilerin stevedor şirketleri ve kuruluşlarla yaşadıkları sorunlar konusunda detaylı bilgilerin iletilmesinin talep edildiği, Bu bağlamda; Gürcü makamları nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen Türk şirketlerinin Gürcistan’da yaşadıkları sorunların ve detaylarının Büyükelçiliğimize ulaştırılmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına iletilmesi istenmektedir. Gürcistan limanlarında yaşanan sorunların Odamıza ve Denizcilik Müsteşarlığı Dışilişkiler Dairesi Başkanlığına iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sitesinde) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İlgili Donatanlar - Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı GSK Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA Tel: 0 312 232 38 49-50 Fax: 0 312 231 13 79