• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25.07.2007 tarih ve 26593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile, 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(2)Yeni kurulmuş şirkette, kurucu ortaklarından birinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde aranılan en az beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması halinde, tüzel kişiliğin beş yıldan beri faaliyette bulunma şartı aranmaz" Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri