• Anasayfa
  • |
  • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelikler ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırıldığı,

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği kapsamında 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim

 

661_1787_g_mr_ks_z_sat_ma_azalar_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf