• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2013 tarih ve 28675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik ile ; 07.10.2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 333.maddesinin 1.2.ve 3.fıkraları değişmiş ve aynı Yönetmeliğin 416.maddesinin 1.fıkrasına ilave yapılmış ve aynı Yönetmeliğin mülga 418.maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir.
 
“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler” başlığı altında yeniden düzenlenen Gümrük Yönetmeliği 418.madde  476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir." şeklindedir.
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                          - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                              - MK Başkanları

- VDAD
- KOGAD
- TÜRKLİM
- GEMTAC
- GİSBİR
- GESAD
- ZEYPORT
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler