• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.11.2006 tarih ve 26341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik yönetmeliği ile, aşağıdaki maddelerde değişiklikler yapılmıştır. 1-Gümrük yönetmeliğinin “Beyannamenin tescil ve onay işlemleri” başlıklı 126 ncı maddesinin başlığı “Beyannamenin tescil ve kabul işlemleri” şeklinde değiştirilmiş ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrası da değişikliğe uğramıştır. 2-“Beyannamede düzeltme” başlıklı 127 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 3-“Beyanın kontrolü” başlıklı 179 uncu maddenin 3 üncü fıkrası değiştirilmiştir. 4-“Belge kontrolü” başlıklı 181 inci madde değiştirilmiştir. 5-“Görevlilerin sorumluluğu” başlıklı 184 üncü maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 6-“Muayene sonuçlarına göre beyannamenin gümrük idaresince re'sen düzeltilmesi” başlıklı 192 inci maddenin başlığı “Belge kontrolü veya muayene sonuçlarına göre beyannamenin gümrük idaresince re’sen düzeltilmesi” şeklinde değiştirilmiş, ayrıca aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrası değişikliğe uğramıştır. 7-“Dökme gelen sıvılar” başlıklı 311 inci maddesinin beşinci fıkrasının “e” bendi değiştirilmiş, ve bu bentten sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -GİSBİR -GESAD -İMEAK DTO Şubeleri -Yakıt İkmalciler Derneği -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)