• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIÐI’NDE DEÐIÞIKLIK YAPÝLMASÝ HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIÐI’NDE DEÐIÞIKLIK YAPÝLMASÝ HK.

27.02.2003 Tarih ve 24033 (Asyl) Sayyly Resmi Gazete’de yayymlanan “Gümrük Yönetmeli?inde De?i?iklik Yapylmasy Hakkynda Yönetmelik” ile daha önce Odamyz Meslek Komitelerince Yönetmeli?in 602. madde (c) bendinde yapylmasy teklif edilen de?i?iklik a?a?ydaki ?ekliyle yürürlü?e girmi?tir. ?öyle ki; “Madde 602/c ; Firmanyn mülkiyetinde bir adet 200 DWT (Deadweight Ton) kapasitede deniz akaryakyt tankerinin bulunmasy veya 80.000 ABD Dolary tutary toplu teminat verilmesi.” Bilgilerinize rica ederiz. Saygylarymla, Deniz YPEK Genel Sekreter