• Anasayfa
  • |
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Şubat 2020 tarih ve 31046 sayılı (Mükerrer) ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin;

-Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı başlılık 4'üncü maddesi,

-Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması başlıklı 26'ıncı maddesi,

-Teminat tutarının belirlenmesi başlıklı 35'inci maddesi,

-Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi başlıklı 37'inci maddesi,

-Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değerlendirilmesi başlıklı 39'uncu maddesi 29.02.2020 tarihinde, 

-Teminat mektuplarının ibrazı başlıklı 36'ıncı maddesi 01.01.2020 tarihinde,

-Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi başlıklı 40'ıncı maddesi,

-Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri başlıklı 69'uncu maddesi 31.03.2020 tarihinde,

-İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin tescili başlıklı 70'inci maddesi,

-İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri başlıklı 71'inci maddesi 30.06.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                        

198_657_g_mr_k_i_lemlerinin_kolayla_t_r_lmas_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas.pdf